Vol 4, No 1 (2013)

Table of Contents

Editorial

Editorial Introduction
Zhuo Chen
PDF

Interview

Yi Pan
PDF
Zheng(Jane) Li
PDF

Perspective

Baogang Guo
PDF

Research Twitter

Research Twitter
Feijun Luo
PDF

Policy and Practice Updates

POLICY AND PRACTICE UPDATES
Xuezheng Qin, Yinan Peng
PDF

About CHPAMS

About CHPAMS:Members’ Updates
Kun Zhang
PDF
About CHPAMS Feature member: Yinan Peng, PhD, MPH
Kun Zhang
PDF

Announcements

News and Announcements
Muzi Na
PDF