Vol 2, No 1 (2011)

Table of Contents

Editorial

Editorial
Zhuo (Adam) Chen
PDF

Perspective

Lu Shi, Donglan Zhang
PDF

Interview

Zheng Li, Feijun Luo
PDF

Research Twitter

Research Twitter
Feijun Luo
PDF

Policy and Practice Updates

Policy and Practice Updates
Xuezheng Qin
PDF

About CHPAMS

Featured Member: Yuhua Bao, Ph.D.
Chenhui Liu
PDF

Announcements

JOB OPPORTUNITIES
Muzi Na
PDF